Terminy Wypłat

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

OD STYCZNIA DO CZERWCA 2023 ROKU

Miesiąc wypłatyFundusz Alimentacyjny
Konto
Świadczenia Rodzinne
Konto
Fundusz Alimentacyjny, Świadczenia Rodzinne
Kasa: 12.00-14.00
STYCZEŃ20.01.202323.01.202326.01.2023
LUTY17.02.202320.02.202323.02.2023
MARZEC17.03.202320.03.202330.03.2023
KWIECIEŃ21.04.202324.04.202327.04.2023
MAJ19.05.202322.05.202325.05.2023
CZERWIEC19.06.202319.06.202329.06.2023

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

OD STYCZNIA DO CZERWCA 2023 ROKU

Miesiąc wypłatyZasiłek stały KontoZasiłek stały KasaInne świadczenia
z pomocy społecznej
Konto
Inne świadczenia
z pomocy społecznej
Kasa
STYCZEŃ17.01.202319.01.202310.01.2023
17.01.2023
26.01.2023
12.01.2023
19.01.2023
26.01.2023
LUTY14.02.202316.02.20237.01.2023
14.02.2023
21.02.2023
9.02.2023
16.02.2023
23.02.2023
MARZEC14.03.202316.03.20237.03.2023
14.03.2023
21.03.2023
9.03.2023
16.03.2023
23.03.2023
30.03.2023
KWIECIEŃ18.04.202320.04.202311.04.2023
18.04.2023
25.04.2023
13.04.2023
20.04.2023
27.04.2023
MAJ16.05.202318.05.20239.05.2023
16.05.2023
23.05.2023
11.05.2023
18.05.2023
25.05.2023
CZERWIEC20.06.202322.06.20226.06.2023
13.06.2023
20.06.2023
15.06.2023
22.06.2023
29.06.2023