Programy MRiPS

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyskowicach kolejny raz przystąpił do ministerialnego Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością.

Program w całości finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego.

W 2023 roku całkowite dofinansowanie wynosi 338 160,60 zł.

W 2023 roku całkowite dofinansowanie wynosi 331 530 zł.

OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyskowicach kolejny raz przystąpił do ministerialnego Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Program w całości finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego.

W 2023 roku całkowite dofinansowanie wynosi 27 200 zł.