Programy MRiPS

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyskowicach kolejny raz przystąpił do ministerialnego Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością.

Program w całości finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego.

W 2022 roku w Gminie Pyskowice z pomocy asystenta korzystać będzie 8 osób. Całkowite dofinansowanie wynosi 270 000 zł.

OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyskowicach kolejny raz przystąpił do ministerialnego Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Program w całości finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego.

W 2022 roku w Gminie Pyskowice z tej formy wsparcia korzystać będą 3 rodziny. Całkowite dofinansowanie wynosi 28 800 zł.