„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.) – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Szczegóły dotyczące Programu znajdują się na stronie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

Wszyscy mieszkańcy Pyskowic, którzy spełniają warunki określone w Programie
i chcieliby skorzystać z usługi opieki wytchnieniowej, powinny złożyć wypełnioną „Kartę zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2023” z załączoną kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności w terminie do dnia 9 listopada 2022 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyskowicach, przy ul. Strzelców Bytomskich 3.

Formularz karty jest dostępny tutaj-link a wersję papierową można otrzymać
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach.

Uwaga! Złożenie „Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2023” nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Programu oraz przyznaniem usługi opieki wytchnieniowej. Liczba uczestników oraz wymiar usług opieki wytchnieniowej będą uzależnione od wysokości środków otrzymanych od Wojewody na realizację Programu.

KARTA ZGŁOSZENIOWA – pobierz