„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyskowicach kolejny raz przystąpił do ministerialnego Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością.

Program w całości finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego.

W 2023 roku całkowite dofinansowanie wynosi 338 160,60 zł.

KARTA ZGŁOSZENIOWA – pobierz